บริการของเรา

การให้บริการและเงื่อนไขการให้บริการของเรา

iSuperVip คือ บริการรับฝากซื้อสินค้าจาก eBay Amazon Aliexpress Etsy เพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินค้จากต่างประเทศ แต่ไม่มีบัตรเครดิตหรือไม่คล่องภาษาอังกฤษ ทางเรายังรับประมูล และต่อรองราคาสินค้าให้อีกด้วย พร้อมบริการจัดส่งจนถึงมือลูกค้าทุกท่าน สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มั่นใจได้

บริการของ iSuperVip

ไม่ต้องมีบัตรเครดิต ไม่ต้องบินไปซื้อ สะดวก มั่นใจ ใช้บริการกับเรา

1. รับ “ฝากซื้อสินค้า” จาก eBay, Amazon, Aliexpress, Etsy 
2. รับ “ประมูลสินค้า” จาก eBay
3. รับ “ต่อราคาสินค้า” จาก eBay
4. ช่วยดำเนินการประสานงานเพื่อการจัดส่งสินค้าจากต้นทางจนถึงมือลูกค้าทุกท่าน โดยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่สามารถส่งมาประเทศไทย หรือสินค้าที่ส่งเฉพาะอเมริกาหรืออังกฤษ ไม่ส่งมาไทย iSuperVip สามารถรับซื้อให้ได้ทั้งหมด
5. ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายทุกจ้าวที่ลูกค้าเลือกมาให้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกคนขายหลอกลวงหลังจากได้ทำการสั่งซื้อไปแล้ว
6. ช่วยเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าจากผู้ขาย เช่น เป็นของแท้หรือไม่ ใช้งานได้ปกติหรือไม่ มีรอยตำหนิหรือไม่ ขอรูปเพิ่มเติมได้หรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประกอบความมั่นใจให้ลูกค้าก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
7. ช่วยติดตามสถานะการเดินทางของสินค้า ตั้งแต่ดำเนินการสั่งซื้อจนสินค้าถึงมือลูกค้าทุกท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อความสะดวกของลูกค้า และความเข้าใจที่ตรงกันก่อนใช้บริการ

1. ทางเราจะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือเริ่มประมูลสินค้า หลังจากได้รับชำระตามยอดที่แจ้งไว้แล้วเท่านั้น
2. หลังจากทางเราดำเนินการสั่งสินค้าไปแล้ว หรือลงประมูลให้แล้ว หรือเริ่มต่อราคาให้แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
3. การชำระภาษีศุลกากรนั้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อนสั่งเสมอว่ามีโอกาสจะเสียหรือไม่ ซึ่งหากต้องชำระ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. ไม่รับฝากซื้อสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น ปืน อุปกรณ์ปืน เขาสัตว์ เซ็กส์ทอย บุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติด เป็นต้น

การคืนสินค้า

ถ้าของที่ได้ชำรุดเสียหาย ไม่ตรงปก จะทำยังไง

iSuperVip เป็นเพียงตัวแทนท่านในการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ ไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ท่านซื้อได้ ซึ่งสาเหตที่จำเป็นต้องคืนนั้นอาจจะมาจาก สินค้าที่ได้ไม่ตรงกับที่คนขายอธิบายไว้ หรือสินค้ามีความเสียหาย โดยปกติแล้วการคืนสินค้าไปยังประเทศต้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายการส่งคืนทั้งหมดเอง ดังนั้นลูกค้าจะต้องพิจารณาความเสี่ยงในส่วนนี้ให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อค่ะ (อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการรับผิดชอบการคืนเงินแก่ลูกค้า)

การประกันสินค้า

สินค้าที่สั่งมีประกันหรือไม่ ขอบเขตการรับประกันแค่ไหน

การรับประกันสินค้า สินค้าบางอย่างใน Amazon หรือ ebay อาจจะมีเขียนว่ารับประกัน 1 ปี 2 ปี เป็นต้น ซึ่งรับประกันเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น หากเราสั่งมาที่ไทยแล้ว จะเคลมประกันก็ต้องส่งสินค้ากลับไปยังประเทศต้นทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงตามมา แต่สินค้าบางประเภทอาจมีประกันแบบ World Wide เช่น นาฬิกา หรือกล้อง ที่มีศูนย์ซ่อมทั่วโลก แบบนี้ประกันจะคลอบคลุมค่ะ อย่างไรก็ดีลูกค้าจะต้องพิจารณาความเสี่ยงในส่วนนี้ให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อค่ะ

เงื่อนไขการรับผิดชอบการคืนเงินแก่ลูกค้า

ลูกค้าต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อนทำการสั่งซื้อเสมอ

1. ขอบเขตของการรับผิดชอบของทางเรานั้นจะรับผิดชอบในส่วนของสินค้าที่สั่งจากทุกเว็บไซต์ที่ลูกค้าได้ฝากสั่งซื้อกับเรา เมื่อเกิดปัญหาทั้งเรื่องสินค้ามาไม่ตรงกับที่คนขายอธิบายไว้ สินค้ามาแล้วชำรุดเสียหาย สินค้าสูญหายระหว่างทางขนส่ง โดยทางเราจะพยายามติดตามเรื่องให้ถึงที่สุดก่อน ยกเว้นกรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือล่าช้าเนื่องจากการขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย จะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางเราค่ะ
2. การแจ้งขอเงินคืนนั้น หลังจากที่ผู้ขายคืนเงินมาให้แล้ว ทางร้านจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าเต็มจำนวน แต่ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า(ถ้ามี) และจะมีค่าบริการส่วนนี้ 100 บาท โดยหักจากจำนวนเงินที่ได้สั่งซื้อสินค้าก่อนโอนเงินคืนให้ลูกค้า ซึ่งจะมีสาเหตุดังนี้
       2.1 กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หากต้องการส่งสินค้ากลับคืนคนขายหรือ Claim สินค้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง แต่ทางเราจะติดต่อคนขายเพื่อดำเนินการให้อย่างดีที่สุดค่ะ
       2.2 กรณีได้รับสินค้าที่เสียหาย หากต้องการส่งสินค้ากลับคืนคนขายหรือ Claim สินค้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง แต่ทางเราจะติดต่อคนขายเพื่อดำเนินการให้อย่างดีที่สุดค่ะ
       2.3 กรณีสินค้าสูญหาย หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่ทางเราแจ้งไว้ ให้รีบแจ้งทางเราเพื่อติดตามสถานะการชนส่ง ซึ่งบางครั้งอาจช้ากว่าประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้ว แต่หากยังไม่ได้รับสินค้าดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีสินค้าสูญหาย ทางเราจะเปิดกรณีพิพาทกับทางเวบไซต์นั้นๆ เพื่อขอเงินคืนให้ค่ะ
3. กรณีที่สินค้าของลูกค้าติดกรมศุลกากร หรือถูกกำกัด หรือไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ ทางลูกค้าจะต้องยอมรับในความเสี่ยงนี้เองทั้งหมด แต่ตามปกติปัญหานี้มักไม่ค่อยเกิดขึ้น ถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้าที่ผิดกฏหมาย หรือสินค้าที่จำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาติในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อนำเข้าประเทศ

ข้อควรระวัง

หลังการสั่งสินค้า ยังมีสิ่งที่ต้องระวังดังนี้ โปรดอ่านก่อนฝากซื้อ

1. สินค้าที่มีน้ำหนักมาก จะส่งผลให้ค่าขนส่งสูงตามไปด้วยค่ะ
2. สินค้าที่มีขนาดใหญ่ อาจส่งผลให้ทางขนส่งคิดค่าขนส่งตมปริมาตรของสินค้าได้ค่ะ
3. สินค้าที่มีความเปราะบาง เช่นเครื่องแก้ว หรือเซรามิก มีความเสี่ยงที่จะเสียหายได้ง่าย หากต้องการฝากสั่ง ลูกค้าต้องเป็นคนรับความเสี่ยงเองทั้งหมด แต่ทางเราจะพยายามดูแลให้อย่างดีที่สุด
4. สินค้าที่ขนส่งมาถึงไทยแล้ว แต่ลูกค้าเงียบหายไม่ติดต่อชำระค่าขนส่งเพื่อรับสินค้า จะฝากได้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน จากนั้นจะมีค่ารับฝาก กก. ละ 100 บาท ต่อสัปดาห์ (ถ้าไม่ถึง 1 กก. จะปัดเป็น 1 กก.) นับตั้งแต่วันที่แจ้งว่าสินค้ามาถึงแล้ว และหากเลย 60 วันเป็นต้นไป ทางเรามีสิทธิ์จะนำสินค้านั้นๆ ไปจำหน่ายต่อได้ค่ะ เนื่องจากทางเรามีพื้นที่จัดเก็บค่อนข้างจำกัด รวมถึงการจัดการต่างๆอาจจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นขอให้ลุกค้าทุกคนตระหนักถึงข้อนี้ด้วยนะค่ะ ทางเราต้องการให้สินค้าถึงมือลูกค้าทุกท่านให้เร็วที่สุดค่ะ

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้เลย เพียงไม่กี่ขั้นตอน

แจ้งโอนเงิน

กรุณาแจ้งหลักฐานการชำระให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

อัตราค่าบริการ

โดยทางเราจะประเมินราคาให้ถูกที่สุด